2 %

Zázrak zvaný „2 percentá“

Áno. Aj my ich zbierame. Je to vlastne taký malý zázrak v tejto našej krajine. 98 % aktivít, ktoré musíme absolvovať nám financujú rodičia z ich vlastného vrecka. Je to naozaj finančne nákladné a preto si snažia pomôcť ako sa len dá.

Paradoxom je, že z 98% daní, ktoré platíme dostaneme naspať 2% toho čo potrebujeme a naopak, z 2 %, ktoré nám ľudia venujú môžeme financovať zvyšných 98% z toho, čo naozaj potrebujeme.

Ak si chcete preveriť naše oprávnenie prijímať 2% z vašich daní tak to viete urobiť v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.

Údaje potrebné pre poukázanie 2% z daní:


Obchodné meno (názov): HugArt o.z.
IČO: 52909751

Máme prichystané aj predvyplnené vyhlásenie pre zamestnancov:

POSTUP na poukázanie 2% z dane

ZAMESTNANEC:

  • do 15.2.2023 musí požiadať zamestnanec zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na dani a následne požiada zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane.“
  • Obe vypísané tlačivá, teda „Potvrdenie o zaplatení dane“ a „Vyhlásenie o poukázaní sumy platný vzor s označením – V2Pv21_1“ (prípadne aj potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) je potrebné doručiť osobne, či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 30.4.2023.

PRÁVNICKE OSOBY a FYZICKÉ OSOBY, ktoré si robia samé daňové priznanie:

  • darca vyplní údaje o príjimateľovi do svojho daňového priznania.